İLERİ SEVİYE DEVOPS EĞİTİMİ
İLERİ SEVİYE DEVOPS EĞİTİMİ

Eğitim Tarihi ve Süresi:

Eğitim süresi 4 gündür ve toplam 32 saattir. Her ders saati 40 dakika olarak belirlenmiştir. Eğitimler 9 Mayıs, 10 Mayıs, 16 Mayıs, 17 Mayıs tarihlerinde Sabah 4 saat ve Öğleden sonra 4 saat olmak üzere 2 oturum şeklinde gerçekleştirilecektir.

Eğitim Şekli:

Online / Zoom

Eğitim Tanımı:

Eğitim; daha önce Linux kullanan, DevOps konusunda temel düzeyde deneyimi olan veya tüm pratikleri uygulamak isteyenlere yönelik hazırlanmıştır. Mikroservis mimarisi, konteyner, konteyner orkestrasyon yazılımları ve stratejiler ayrıntılı ve uygulamalı bir şekilde aktarılacaktır.

Kimler Katılabilir:

Bu eğitim; DevOps konularında kavramsal, detaylı ve uygulamalı bilgi almak, Kubernetes üzerinde DevOps pratiklerini deneyimlemek, mikroservis geliştirmek ve sektörün en iyi uygulamalarını öğrenmek isteyen Bilgi Teknolojileri profesyonellerine yöneliktir.

Eğitim İçeriği:

 • DevOps Kültürü ve proje geliştirme yöntemleri/pratikleri,
 • Konteyner yapısı nedir? Ne için gereklidir? Bize kattığı farkları/avantajları nelerdir?
 • İşletim Sistemleri ve konteyner teknolojileri arasındaki bağlantı nedir?
 • İşletim sistemi üzerinde konteyner nasıl çalıştırılır? (runc, podman, Docker),
 • Bir konteyner uygulamasının temel şekilde oluşturulması, yapılandırılması ve runC ile Docker, Podman vb sistemler olmadan çalıştırılması,
 • Docker mimarisi,
 • Konteyner çalıştırma ortamları (RunC, Containerd, crio) nasıl çalışır?
 • Konteynerler ve konteyner imajları arasındaki ilişki nedir? İmaj yapısının incelenmesi,
 • Docker Compose nasıl çalışır? Basit bir Docker Compose uygulaması,
 • Monolitik mimarinin sorunları. Mikroservis mimarisi neden önemlidir?
 • Mikroservis dünyasında uygulama örnekleri, monolitik uygulamaların mikroservis yapılara dönüştürülmesindeki stratejiler ve sektör pratikleri,
 • API yöntemleri (REST API, gRPC, ve GraphQL), HTTP/HTTPS protokolleri, 
 • Node.js ortamı ile programlama nasıl yapılır?
 • Veri tabanı üzerindeki sorgulama yaparak JSON veri döndüren bir REST API konteyner uygulamasının node.js’te yazılması ve imaj haline getirilmesi,
 • Proxy, Reverse Proxy, “API GW”, “Load Balancer” arasındaki farklar. Nginx ile API uygulaması geliştirilmesi ve Docker Compose’da çalıştırılması,
 • Kubernetes ortamının kurulması (3 sanal makinede Ansible ile node’ların kurulması),
 • Kubernetes mimarisi, bileşenleri ve çalışma prensipleri,
 • Kubernetes üzerinde API GW arkasında REST API uygulamalarının çalıştırılması,
 • Konteyner güvenliği ve performans izleme (teorik),
 • Devreye alma (deployment) stratejileri (Blue-Green, Canary ve benzeri) ve uygulamaları.

 

Katılımcılar;

 • DevOps kültürel değişiminin ilkelerini açıklayabilecek ve yol haritası çıkarabilecek,
 • Firmalarındaki CI/CD süreçlerini geliştirebilecek,
 • Konteyner teknolojilerinin temeli olan Linux çekirdek özelliklerini açıklayabilecek,
 • Konteynerlerin Linux işletim sistemi üzerinde nasıl çalıştırıldığını anlatabilecek,
 • Docker üzerinde kendi uygulamalarına özel oluşturduğu imajları kullanarak konteyner çalıştırabilecek,
 • Birden fazla konteynerden oluşan uygulamaları test amacıyla Docker Compose ile çalıştırabilecek,
 • Node.js ortamında "Generative AI" kullanarak hızlı şekilde API uygulaması oluşturabilecek,
 • En az üç düğümden oluşan Kubernetes kümesini otomasyon araçlarıyla kurabilecek,
 • Kubernetes mimarisindeki bileşenleri ve işlevlerini açıklayabilecek,
 • Kubernetes üzerinde birden fazla API servisini API Gateway ardında kurabilecek ve yönetebilecek,
 • Mikroservislerin takibini izleme sistemleriyle yapabilecek,
 • API uygulamalarında güvenlik konusunda alınması gereken tedbirleri açıklayabilecek,
 • Devreye alma stratejilerinin özelliklerini anlatabilecek ve devreye alma için gerekli adımları listeleyebilecektir.

 

Eğitmen: Dr. Hakan Güray Şenel

ODTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünde lisans eğitimini tamamlamış ve 1991-1997 arası Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Vanderbilt Üniversitesi Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde Yazılım Mühendisliği, Robot, Medikal Görüntü Sistemleri ve Görüntü İşleme üzerine lisans üstü eğitimini bitirerek doktor unvanını almıştır. 1998’de Anadolu Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak göreve başlayan Şenel; Eskişehir Teknik Üniversitesi’nde Elektrik/Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmış ve Eylül 2023’te emekli olmuştur. 1994’den bu yana çeşitli yurt içi/dışındaki üniversitelerde, çeşitli kamu kurumlarında ve özel sektörde faaliyet gösteren çok sayıda firmanın yazılım/sistem projelerinde ve çeşitli sektörlerde yöneticilik ve danışmanlık gibi görevler üstlenmiştir. 2022 yılında, Gantek Akademi’nin kuruluşunda yer almış ve Linux, konteyner temelli sistemler, İşletim sistemleri, DevOps, veri tabanı yönetimi, PostgreSQL, MySQL, Ansible ve Terraform gibi konularda yaklaşık 700 profesyonele eğitimler vermiştir. Ekim 2023’ten itibaren Gantek’te Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.