POSTGRESQL EĞİTİMİ
POSTGRESQL EĞİTİMİ

Eğitim Tanımı:
PostgreSQL, dünyanın en gelişmiş açık kaynaklı veri tabanı olarak yerini çoktan aldı. Açık kaynak olarak devam ettiği, standartlara uyum
ve genişletilebilir olmaya odaklandığı için, çok çeşitli iş yüklerinde popüler bir seçim haline geldi.
Eğitim, veri tabanı olarak kullanımı gün geçtikçe artan PostgreSQL veri tabanına ilgi duyan ve bu konuda kariyer yapmak isteyen herkese
yönelik hazırlanmıştır.

PostgreSQL eğitimi, veri tabanı ve RDBMS kavramlarını detaylı açıklayacak, PostgreSQL mimarisi, “cluster” yapısının aktarımı, kurulumu,
konfigürasyonu, hata analizi, nesnelerin oluşturulması, verinin değiştirilmesi (Insert, Update, Delete), verinin seçilmesi (Joins, Select),
PL/PgSQL dili, Procedures, Triggers konularını detaylı olarak aktaracaktır.

Kimler Katılabilir:
Bu eğitim, veri tabanı mantığını detaylı öğrenmek isteyen, farklı veri tabanlarında çalışan fakat PostgreSQL konusunda da deneyim kazanmak
isteyen, veri tabanı programcılığında güçlü bir veri tabanı altyapı bilgisine ihtiyaç duyan Bilişim Teknolojileri profesyonellerine yöneliktir.

Eğitim İçeriği:

1. İlişkisel Veri Tabanı kavramı,
2. PostgreSQL tarihçesi,
3. PostgreSQL Mimarisi,
4. Kümeleme (Cluster) kavramı,
5. Kurulum ve konfigürasyon,
6. Veri normalizasyonu ile tutarsızlıkların önlenmesi,
7. Veri tabanı performans sorunları ve tasarım hataları,
8. Veri Tabanı rutin bakım işlemleri,
9. Hata analizi,
10. Nesnelerin oluşturulması,
11. Verinin değiştirilmesi (Insert, Update, Delete),
12. Verinin seçilmesi (Join, Select),
13. Programlama (Transactions, Stored Procedures, Triggers),
14. PL/PgSQL dili,
15. JSON veri türü.

Eğitim Süresi:
Toplam 40 ders saatidir. Her ders saati 40 dakika olarak belirlenmiştir. Canlı olarak online eğitim sunulacaktır.


Eğitim Sonunda Kazanımlar:
Katılımcılar;

  • İlişkisel veri tabanı nedir, neden ihtiyaç duyuyoruz sorularının cevabını öğreneceksiniz,
  • Açık-kaynak veri tabanlarının ticari olanlara göre avantajlarını, dezavantajlarını öğreneceksiniz,
  • Açık-kaynak veri tabanlarının en hızlı büyüyeni olan PostgreSQL ile ilgili detaylı bilgiler edineceksiniz,
  • Bir veri tabanında yapılabilir tüm işlemler hakkında bilgi edineceksiniz,
  • Veri tabanı rutin kontrolleri öğrenerek, çalıştığınız işte veri tabanı görevlerinizi daha hızlı ve eksiksiz yerine getirebileceksiniz,
  • Hata analizi yöntemleriyle, PostgreSQL ile ilgili karşılaştığınız sorunları doğru ve hızlı şekilde çözebileceksiniz,
  • Veri tabanı programlama için güçlü bir veri tabanı altyapısı oluşturabileceksiniz,
  • PostgreSQL pek çok kurumsal tarafından kullanıldığı için, iş olanakları fırsatlarını artırabileceksiniz.


Doç. Dr. Hakan Güray Şenel

ODTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünde lisans eğitimi alan Doç. Dr. Hakan Güray Şenel; 1991-1997 arası Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Vanderbilt Üniversitesi Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde Robot, Medikal Görüntü Sistemleri ve Görüntü İşleme üzerine yüksek lisans ve doktora çalışmalarını tamamlamıştır. 1998’de Anadolu Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak göreve başlayan Şenel; şu anda Eskişehir Teknik Üniversitesi’nde Elektrik/Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Görüntü/video işleme, gerçek zamanlı işletim sistemleri, gömülü sistemler, ağ sistemleri, IoT sistemleri ve bilgi sistemleri üzerine bilimsel çalışmaları vardır.1994’den bu yana çeşitli yurt içi/dışındaki üniversitelerde, çeşitli kamu kurumlarında ve özel sektörde faaliyet gösteren çok sayıda firmanın yazılım/sistem projelerinde ve FinTech konularında yöneticilik ve danışmanlık gibi görevler üstlenmiştir. Ayrıca Linux, konteyner temelli sistemler, C/C++, DevOps, veritabanı yönetimi ve Linux temelli gömülü sistemler konularında eğitimler vermektedir.