TEMEL SEVİYE NETWORK EĞİTİMİ
TEMEL SEVİYE NETWORK EĞİTİMİ

Eğitim Tanımı:
Eğitim, günümüz İnternet altyapısı kullanan bilgisayar ve cihazların nasıl haberleştiğini kavramaya yarayan temel noktaların anlaşılır ve uygulanabilir sistematik derslerini içermektedir. Ağ iletişiminin temelleriyle birlikte IP adresleme, IP alt ağlar, ağ mimarisi, OSI/TCP-IP model katmanları, ağ cihazları, protokol kavramı ders içeriğinin teorik yapısını oluşturacaktır. Teorideki kazanımlar da bilgisayar üzerinde oluşturulacak ağ simülatörleri ile sanal laboratuvar ortamlarında pekiştirilecektir.


Kimler Katılabilir:

Eğitim; ağ bileşenlerini tanımak ve bu bileşenler üzerinde temel bilgiler edinmek isteyen bilgisayar kullanıcılarına yöneliktir.


Eğitim İçeriği:

 • Ağ temelleri
 • Ag mimarisi OSI/TCP-IP Model
 • Istemci sunucu modelleri
 • IP adresleme
 • Yönlendirici temelleri
 • Temel protokoller
 • TCP ve UDP
 • Ethernet
 • Ağ yönetimi

 

Eğitim Süresi:
Toplam 40 ders saatidir. Her ders saati 40 dakika olarak belirlenmiştir. Canlı olarak online eğitim sunulacaktır.


Eğitim Sonunda Kazanımlar:

Katılımcılar;

 • Ağ mimarisinin tüm katmanlarını tartışabilecek,
 • Ağ katmanları ve katman yığınına ait paket yapılarını açıklayabilecek,
 • IP adreslemeyi yorumlayabilecek ve alt ağ yaratabilecek temel yönlendirme tablolarını yazabilecek, Linux/Windows temelli sanal ağlar yaratabilecek ve bu ağlardaki paket trafiğini yorumlayabilecek, Temel ağ protokollerine ait paket yapılarını açıklayabilecek,
 • Günümüz ethernet mimarisinin nasıl çalıştığını ve temel bileşenlerini anlatabilecek,
 • Bir uygulama katmanında üretilen paketin kablolu veya kablosuz ortama aktarılmasına kadar geçen değişimini yorumlayabilecek,
 • Temel ağ cihazı tanımlamalarını yapabilecek, Temel ağ güvenliği kavramlarını yorumlayabilecek,
 • Bir ağ yönetiminin temel bileşenlerini açıklayabilecektir.


Doç. Dr. Emin Germen

ODTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olan Doç. Dr. Emin Germen; lisans eğitimi sonrasında yüksek lisans ve doktora derecelerini de ODTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünde almıştır ve aynı bölümde araştırma görevlisi olarak eğitim vermiştir. Anadolu Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünde Öğretim Üyesi olarak görev yaparken aynı üniversitenin Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezinde kampüs ağ altyapısı ve bilişim planlamalarında görev almıştır. Şu anda Eskişehir Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümünde öğretim üyesi olan Germen, yapay sinir ağları, makine öğrenmesi, bilgisayar ağları üzerine çalışmaktadır.