İLERİ SEVİYE LINUX EĞİTİMİ
İLERİ SEVİYE LINUX EĞİTİMİ

Eğitim Tanımı:
Eğitim, Linux’u kullanan ama Linux’u derinlemesine öğrenmek ve kendi ihtiyaçlarına göre yapılandırmak isteyenler Bilişim Teknolojileri profesyonellerine yönelik hazırlanmıştır. Linux çekirdeğinin yeni ihtiyaçlara göre yeniden yapılandırılması, Linux çekirdeğine ekler yapılması, güvenlik seviyesinin yükseltilmesi, network bileşenlerinin doğru tanımlanması gibi pek çok ileri düzey konularla ilgili içerik sunulacaktır. Katılımcılar; Buildroot ve Yocto Projesi gibi sistemlerle kendi Linux’larını tasarlamayı ve derlemeyi öğreneceklerdir. Bütün uygulamalar, sanal ortamda kurulu Linux tabanlı sistem üzerinde anlatılacaktır.

Kimler Katılabilir:
Eğitim; Linux Sistem Yöneticisi olmak, uygulamalarını Linux üzerinde geliştirmek ve DevOps süreçlerinde rol almak isteyen Bilişim Teknolojileri profesyonellerine yöneliktir.

Eğitim İçeriği:

 • Kabuk programlama
 • Linux çekirdeginin bileşenleri
 • Boot süreci ve systemd
 • Linux çekirdeğinde programlama ve LKM
 • Linux’te ağ yapıları
 • Linux’te güvenliğin geliştirilmesi (hardening) için metodoloji
 • Buildroot ve Yocto ile Linux sistem geliştirme
 • Linux’te sanallaştırma, KVM ve QEMU


Eğitim Süresi:
Toplam 40 ders saatidir. Her ders saati 40 dakika olarak belirlenmiştir. Canlı olarak online eğitim sunulacaktır.

Eğitim Sonunda Kazanımlar:

Katılımcılar;

 • Linux işletim sisteminin bileşenlerini ve işlevlerini açıklayabilecek,
 • Linux’u tüm bileşenleriyle birlikte verimli bir şekilde kullanabilecek ve yönetebilecek, Sistem yönetimi için kabuk programları yazabilecek,
 • Bir Linux sistemini daha güvenli hale getirebilecek (Linux hardening),
 • Linux çekirdeğinin kaynak koduna yeni eklemeler yapabilecek, yeni sistem çağrıları tanımlayabilecek ve seçtiği özelliklere sahip kendine özel bir Linux çekirdeği oluşturabilecek,
 • Linux’un boot sürecini kendi ihtiyaçlarına göre değiştirebilecek,
 • Root dizinin değiştirilmesi (jailroot), kontrol grupları (control groups), isim alanları (namespaces) ve CPU kümeleri (cpusets) gibi, konteyner teknolojilerinin (Docker, Kubernetes) temeli olan özellikleri açıklayabilecek ve kullanabilecek,
 • Buildroot ve Yocto projesi sistemlerini kullanarak, herhangi bir CPU veya donanım için belirlediği özelliklere sahip bir Linux çekirdeği derleyebilecek ve tercih ettiği ek yazılımlarla birlikte çalışabilir bir Linux sistemi oluşturarak QEMU veya istediği donanım üzerinde çalıştırabilecektir.

 

Doç. Dr. Hakan Güray Şenel

ODTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünde lisans eğitimi alan Doç. Dr. Hakan Güray Şenel; 1991-1997 arası Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Vanderbilt Üniversitesi Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde Robot, Medikal Görüntü Sistemleri ve Görüntü İşleme üzerine yüksek lisans ve doktora çalışmalarını tamamlamıştır. 1998’de Anadolu Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak göreve başlayan Şenel; şu anda Eskişehir Teknik Üniversitesi’nde Elektrik/Elektronik Mühendisliği Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Görüntü/video işleme, gerçek zamanlı işletim sistemleri, gömülü sistemler, ağ sistemleri, IoT sistemleri ve bilgi sistemleri üzerine bilimsel çalışmaları vardır.

1994’den bu yana çeşitli yurt içi/dışındaki üniversitelerde, çeşitli kamu kurumlarında ve özel sektörde faaliyet gösteren çok sayıda firmanın yazılım/sistem projelerinde ve FinTech konularında yöneticilik ve danışmanlık gibi görevler üstlenmiştir. Ayrıca Linux, konteyner temelli sistemler, C/C++, DevOps, veritabanı yönetimi ve Linux temelli gömülü sistemler konularında eğitimler vermektedir.